خرید ورق فولادی

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم در نظر دارد نوبت اول مناقصه عمومی به شماره TN/1402/03 با موضوع خرید ورق فولادی به میزان 169000 کیلوگرم برای استفاده در مخازن سایت سوخت رسان، واقع در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید.

از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطلاعات شرایط کلی مناقصه و مستندات از طریق فایل ذیل نسبت به مطالعه، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به دفاتر حراست این شرکت واقع در تهران – میدان شهید طجرلو – خیابان طجرلوی شرقی – پلاک 63 – طبقه پنجم – کد پستی 1678695180 و یا بندرعباس، کیلومتر 8 جاده مجتمع بندری شهید رجایی کد پستی 7917174469، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم حداکثر تا تاریخ 1402/07/08 اقدام نمایند.

همچنین در صورت سوال یا ابهام در خصوص شرایط مناقصه، شماره تماس 02172415556 (خانم مختاری سرپرست دبیرخانه کمیسیون معاملات) یا 02172415550 و 09121261109 (آقای مذنبی مدیر تامین ملزومات و تجهیزات بازرگانی) پاسخگوی متقاضیان می باشد.