شرکت حمل و نقل بین المللی بهار ران در نظر دارد خرید 150 دستگاه تریلر را از طریق مناقصه نامحدود به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 10روز با معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تهران، خیابان پاسداران، تقاطع شهید لواسانی (چهار راه فرمانیه) برج آسمان شماره 523 طبقه 5 مدیریت پشتیبانی و رفاه مراجعه نمایند. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23844530-021 خانم محمدی تماس حاصل فرمایید.

ضمناً دریافت اسناد مناقصه از طریق فایل ذیل امکان‌پذیر میباشد.

 شرکت حمل و نقل بین المللی بهار ران