اقلام ضایعاتی (باطری، لاستیک، چوب، کاغذ، آهن)

شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران در نظردارد اقلام ضایعاتی (باطری، لاستیک، چوب، کاغذ، آهن) خود را از طریق مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. لذا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می‌توانند جهت اخذ اسناد مزایده و بازدید در صورت نیاز حداکثر تا 10 روز کاری پس از درج آگهی به شعبه این شرکت به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

آدرس: بندرعباس ، اسکلۀ شهید رجائی ، شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران

آقای سجاد عامری به شماره تماس  09391487800

ضمناً دریافت اسناد مزایده از طریق فایل ذیل امکان‌پذیر میباشد.